Wat is vastgoedrecht?

Met vastgoed, onroerend goed of onroerende zaak worden een bepaald stuk grond plus alles gebouwen die daarop staan bedoeld. Huizen, appartement en bedrijfsgebouwen worden allemaal beschouwd als vastgoed. De naam vastgoed is bedacht omdat de gebouwen niet verplaatsbaar zijn, dus ‘vast’. In juridische gevallen wordt vaak gesproken of onroerende zaken, maar in principe wordt er allemaal hetzelfde mee bedoeld. Uiteraard zitten er een veel rechten op vastgoed, omvatting benoemd als vastgoedrecht. Wat is dat nou precies?

Wat is het?

Vastgoedrecht is iets waar zowel bedrijven, particulieren als overheidsinstanties bij betrokken kunnen raken. In principe bevat vastgoedrecht alles rondom de koop, huur of verbouwing van onroerende zaken waaronder bedrijfspanden, woningen, appartement of puur de grond. Omdat veel rechtsgebieden samen komen is vastgoedrecht een zeer complexe materie, vastgoedrecht is dus eigenlijk een overkoepelend recht waaronder alle regelgeving omtrent roerende zaken vallen.

Waarom je een advocaat moet inschakelen bij problemen

Omdat vastgoedrecht zo complex is, komen er natuurlijkerwijs veel regels bij kijken. Gezien de continue ontwikkelingen die plaatsvinden is het onmogelijk voor particulieren of ondernemers om constant op de hoogte te blijven van alle huidige regels en rechten. Het is ook zo dat de belangen van bijvoorbeeld aannemers, overheden, woningcorporaties etc allemaal anders zijn, de risico’s nemen daardoor ook toe. Omdat dit allemaal zo complex is, heb je advocaten die zich puur op vastgoedrecht richten, kies bijvoorbeeld voor een SWDV advocaat in vastgoedrecht.

Waar kunnen de advocaten je bij bijstaan?

Omdat de term vastgoedrecht zo ontzettend breed is, zijn er heel veel zaken waar advocaten je kunnen bijstaan. Deze zaken zijn onder andere de volgende:

 • De advocaten kunnen je bijstaan bij het voeren van onderhandelingen.
 • Ze kunnen helpen bij het opmaken en controleren van allerlei contracten
 • Als iemand denkt dat een andere partij zich niet aan de gestelde verplichtingen houdt kan je met hulp van advocaten deze partij tot nakoming verplichten.
 • Als je zelf aansprakelijk wordt gesteld
 • Als je een arbitrageprocedure wilt starten
 • Als je een vergunningsaanvraag wilt indienen of als er één afgewezen is.
 • Bij het aangaan van geschillen over een huurovereenkomst of huurrecht.
 • Bij geschillen over de staat van oplevering van een pand aan het einde van een huurovereenkomst
 • Wanneer je te maken krijgt met een wanbetaler
 • Aan- of verkoop van vastgoed
 • Bij aanspraken op bouwkundige garanties
 • Bij geschillen of vragen over erfpacht